l

Sidste ny: april 2016

YNKB tema 19 og 20:

Tema 19: Tema 19 Instrumentalisering af

kunsten // Instrumentalization of Art

Tema 20: Noerrekaerbiennalen14

Overlevering og kredsloeb, tekster og

billeder.

 

Tema 19: Tema 19 Instrumentalisering af kunsten // Instrumentalization of Art
Tema 19 er en kollektivt forfattet reflektion over YNKB´s deltagelse i Nikolaj Kunsthal´s Art-reach program 2010 - 2012. Udover at skitsere nogle af processerne der havde betydning for værket Den Fælles Køkkenhave, forsøger teksten at formulere nogle af de intentioner der motiverer det kunstneriske arbejde i YNKB. Endelig er teksten et bidrag til en kritisk diskussion af instrumentaliseringen af et kunstnerisk felt, hvor værkkategoriseringen er søgt afmonteret og erstattet i en undersøgelse af relationerne mellem æstetik og social virkelighed:
"Vi forstår behovet for kunsten i den tid vi lever i, ikke som en forlængelse af modernismen med krav om noget nyt og unikt, men som et bud på en kontekstuel, helhedsorienteret, bæredygtig og inkluderende kulturel og kunstnerisk tænkning, som – i stedet for at reproducere det kapitalistiske konsum og vækstsamfund – bygger på selvforsyning, solidaritet og gavmildhed."
Tema 19: Instrumentalisering af kunsten // Instrumentalization of Art.er på 31 sider inkl engelsk oversættelse af teksten. Den koster 50 kr.
Teksten i Tema 19 har tidligere været udgivet i: Take part – kunsten og institutionen i brugerinddragelsens tidsalder, Kunsthal Nikolaj, 2011.

Tema 20: Nørrekærbiennalen14 Overlevering og kredsløb, tekster og billeder.
Hvorfor ikke afholde en kunstbiennale yderst på en forblæst mark i Nordjylland, midt i det danske "kulturlandskab" præget af industrilandbrug, affolkning og opbygningen af Danmarks største vindmøllepark ?
Tema 20 er en dokumentation af biennalen i tekst og billeder perspektiveret gennem bidrag fra flere af deltagerne. Desuden er den beriget med en billedfortælling i foto og tegninger. Bogen indholder bidrag fra: Gorm Spaabæk (DK), billedkunstner, Hilde Methi (NO) Kurator, Joan Nango (NO) arkitekt og billedkunstner, Gerd Laugesen (DK) forfatter, Preben Maegaard (DK), Folkecentret for Vedvarende Energi, Søssa Jørgensen (NO), billedkunstner, Thomas Højrup (DK) Kystfiskelauget Thorup Strand, Geir Tore Holm (NO), billedkunstner, Liv Nimand Duvå (DK), forfatter, Morten Bencke (DK), historiker og billedkunstner, Pelle Brage (DK) billedkunstner, kuratorgruppen m.fl.
Bogen stiller skarpt på, hvad der sker og er sket i landskabet. Landbruget og dermed landskabet er blevet homogent og gennemindustrialiseret. Fiskeri er under pres. Denne udvikling sker på bekostning af biodiversitet og dyreliv. Når kulturlandskabet tager over, opstår samtidig en tendens til, at mennesker mister føling med naturen, og hvordan vi indgår i naturens kredsløb. Biennalen stiller gennem sin tematik spørgsmål som: Hvordan ønsker vi, at naturen og vores omgivelser skal udvikle sig, og hvordan forestiller vi os, at livet kan blive for os mennesker fremover?
Tema 20 er på 120 sider og koster 80 kr,

 

10 December 2008

ynkb tema Publikationer 2002 - 2012

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

Tema 13

Tema 14

Tema 15

Tema 16

Tema 17

 

Tema 18

Tema 19

Tema 20

 


YNKB Tema 1: manifest, YNKB´s høringsforlag til Københavns Kommune m. m. 2002 Download
YNKB Tema 2: Billedkunstner Palle Nielsen og Jens Dreyer fra Røde Rose 2 besøger YNKB. Kunstneren Palle Nielsen fortæller om sin udstilling på Moderna Museet, Stockholm 1968, hvor hele museet blev omdannet til en stor legeplads og Jens Dreier fortæller om udflytterbørnehaven Røde Rose, 2002 Download
YNKB Tema 3: Operasanger Mads Elung-Jensen, harmonikaspiller Geier Draugsvoll, det arabiske orkester Al-Anhar og eksperimentalmusiker Henning Frimann besøger YNKB. 2002 Download
YNKB Tema 4: Christiana de Melo besøger YNKB. 2002 Download
YNKB Tema 5: En ransagning på Bumzen. 2002 Download
YNKB Tema 6: Byggelegepladser i København. Et billedhæfte. 2003..Download.
YNKB Tema 7: Kontoret for jordforbindelse. Et projekt til Museet for Samtidskunst, Roskilde ved Public Globality Garden og YNKB.2003..Download.
YNKB Tema 8: Kunstfragt. Om muligheder og erfaringer i arbejde med rum for alternativ kultur i lokale miljøer udenfor institutionerne. 2004
YNKB Tema 9: Danmark er en interesant land. Hvor interesant er I?
YNKB på Minority Report, Århus, 2004.Download.YNKB Tema 10: Hvad siger Fragtmandshallerne? 2005. Download.
YNKB Tema 11: Brug og bevar Fragtmandshallerne og Godsbanearealet ved Nørrebro Station. 2006. Download.
YNKB Tema 12: Byvandringer 1968.
314 billeder fra Ydre Nørrebro, Østerbro, Høje Gladsaxe, Albertslund og Rødovre. Se fotos fra bogen. Klik her.
Essay Af Preben Maegaard: Bykulturen ved vejs ende. Omstilling af samfundet til vedvarende energi og bæredygtighed.Læs essay af Preben Maegaard: Klik her
YNKB Tema 13: Reparation. 81 udførte reparationer. Tekster ved Keith Stern-Pirlot og YNKB. 112 sider i farver.
YNKB Tema 14: Haven i Peder Lykke Centret. Kanonklubben 1968 - 70. Download
YNKB Tema 15: LET´S REMAKE THE WORLD,YNKB og The Library of Radiant Optimism for Let’s Remake the World. 84 sider A4. Engelsk tekst.
Download LET´S REMAKE THE WORLD (9,3MB)
YNKB Tema 16: Astrid Noacks Atelier i Rådmansgade. Tekster Hanne Pedersen og Kirsten Dufour. Billeder: Astrid Noacks Legatfond.
Download
Tema 17: Byens Ukrudt:Udgivelsen dækker YNKB’s ukrudtsworkshops på Alt_cph i 2008 og på Ydre Nørrebro i 2009 på forskellige årstider. Processen er righoldigt dokumenteret ved fotos, tegninger og akvareller og med opskrifter. Biolog Nils Grøngaard, som har været YNKB’s vejleder ved indsamling af de vilde urter har skrevet digte og et essay til bogen.
Downloade Tema 17 Ukrudt
Tema 18: "DON'T MAKE THINGS - MAKE THINGS HAPPEN" Ydre Nørrebro Kultur Bureau 2001-2012. Kontekstualisering og diskussion. Tekst af Anne Neimann Clement. Engelsk oversættelse ved Mary Bille. Bogen er på 96 sider og koster 80 kr
Tema 19:r en kollektivt forfattet reflektion over YNKB´s deltagelse i Nikolaj Kunsthal´s Art-reach program 2010 - 2012. 50 kr.
Tema 20: Nørrekærbiennalen14 Overlevering og kredsløb, tekster og billeder. 80 kr.

 

Alle YNKB TEMA hæfter er på dansk/engelsk, undtagen TEMA 12, som kun er på dansk og Tema 15, som er på engelsk..
Den engelske udgave af TEMA 8 indgår i Journal for Northeast Issues, no 3.

Prisen er 20 kr. pr. hæfte, dog koster TEMA 8, 50 kr, TEMA 12 koster 100 kr, Tema 13 koster 60 kr , Tema 14 koster 50 kr..og Tema 15 koster 100 kr; Tema 17 koster 50 kr.
Tema 18 koster 80 kr.

Peoples Museum Book kan købes på forlaget Rimal Publications for 25$ eller bestilles hos YNKB for dkr. 175

YNKB
Baldersgade 70, st.tv.
DK-2200
København N,
T lf. 20613173-60810218
info@ynkb.dk

Se også SAAS udgivelser